BORSYRE - BULLS OG LØSNINGER

BorsyreRedaksjonens
Hva er kutting, hva du skal spise og hvordan du gjør det
Hva er kutting, hva du skal spise og hvordan du gjør det
Borsyre er et antiseptisk og snerpende stoff som fungerer som et desinfeksjonsmiddel i situasjoner med infeksjoner av bakterier eller sopp. Dette middelet kan brukes mot infeksjoner i øyne, hud eller øre. Borsyre, i kombinasjon med andre stoffer