OVERFøRING OG BEHANDLING AV MUNN- OG KLOVSYKE HOS MENNESKER - SMITTSOMME SYKDOMMER,

Munn- og klovsyke hos mennesker: hvordan smitte og behandling skjerRedaksjonens
Hva er kutting, hva du skal spise og hvordan du gjør det
Hva er kutting, hva du skal spise og hvordan du gjør det
Overføring av munn- og klovsyke til mennesker er vanskelig å skje, men når personen har et nedsatt immunforsvar og spiser melk eller kjøtt fra forurensede dyr eller kommer i kontakt med urin, blod eller sekresjoner fra disse dyrene